Til den engasjerte lærer

Hilsen teatersjef Hanne Tømta.
Teatersjef Hanne Tømta

Må teatret på død og liv være aktuelt? Og må det nødvendigvis speile samfunnet?

Svaret er nei, men. Teatret skal berøre og inspirere, men det skal også opplyse og bidra til å gi nye tanker og ideer. Som Norges største teater og en del av «den hellige firenighet» midt i hjertet av Oslo; Kunsten, makten ogkunnskapen, Nationaltheatret, Slottet, Stortinget og Universitetet, har vi en helt naturlig og felles plikt til å legge til rette for å oppfylle paragraf 100 i grunnloven: Vi skal bidra til et opplyst offentlig ordskifte.

Prosjektet DEMO_17 handler om demokrati,makt og ytringskultur i valgåret 2017 medutgangspunkt i vårens oppsetninger Fyrsten– Machiavelli-variasjoner, Dekameronen og Don Juan. Tematikken i forestillingene er på ingen måte identisk med temaer i samfunnsdebatten slik den utspiller seg i dag. Men nettopp derfor har teatret potensiale til å utfordre det såkalte ekkokammeret og generere nye innganger og perspektiver på aktuelle problemstillinger i samfunnet i dag.

Velkommen i teatret!

Hanne Tømta, teatersjef