Rollespill: Case

Dette er bakgrunnen for rollespillet.
Blasfemilov_987

Skal vi forhindre krenkelse av religion med lov, ellerer det snarere en krenkelse av ytringsfriheten?

VI ER I NORGE I 2025. Religiøse minoriteter blir kritisert og hetset i media. Ulike grupper ytrer seg i sosiale medier og i den offentlige debatten. Samfunnsforskere har ropt varsko i flere år og advart mot et polarisert samfunn der konfrontasjoner hindrer integrering og samarbeid.

NY BLASFEMILOV. Det er ti år sidenblasfemiloven ble fjernet fra lovverket, men nå vil regjeringen innføre en nyblasfemilov for å få slutt på mobbingen av religiøse minoriteter. Regjeringen er altså villig til å stramme inn ytringsfriheten for å sikre en mer dannet debatt.

Forslaget har skapt voldsomme reaksjoner, både av positiv og negativ art. Noen ser behovet for en slik innstramming på grunn av konfliktnivået i samfunnet. Andre sier at en gjeninnføring av blasfemiloven truer viktige verdier i vårt demokrati.

Etter lang politisk diskusjon har regjeringen nå sendt lovforslaget ut på høring. Tre høringsgrupper skal komme med sin mening, før den nye loven eventuelt vedtas.

Du skal representere én av disse høringsgruppene.

Saken over er startskuddet på et dramatisk og nervepirrende rollespill som dere kan utføre i klasserommet.

Her finner du forklaring og forberedende oppgaver til rollespillet.

Forberedelsesarket kan leses digitalt, eller du kan skrive det ut og dele det ut til deltakerne.