Samarbeidspartnere

Hovedscenen Foto: Gisle Bjørneby

Hovedsamarbeidspartnere

Nationaltheatret er stolt av sin lange erfaring med næringslivssamarbeid, og har som mål å stadig være en aktuell og langsiktig samarbeidspartner. Nationaltheatret er landets ledende scenekunstinstitusjon og vi er oss vårt ansvar bevisst – også som samfunnsaktør. Vi ønsker at dette skal gjenspeiles i våre relasjoner og samarbeidsavtaler. Gode partnere i næringslivet har bidratt til å realisere flere av teatrets viktigste satsinger, herunder Ibsenfestivalen, som har høstet enestående internasjonal og nasjonal anerkjennelse.

OBOS logo

OBOS har stått for byutvikling i Oslo i snart 85 år. Vi mener at byutvikling er mer enn å fokusere på bygninger og infrastruktur. Et rikt kulturliv er en forutsetning for en levende by der folk trives og ønsker å bo. Avtalen med Nationaltheatret gir våre medlemmer, ansatte og kunder sterke kulturopplevelser året igjennom. Derfor er OBOS en stolt samarbeidspartner av Nationaltheatret.
   

NorgesGruppen

NorgesGruppen er landets største handelshus og opptatt av å vise samfunnsansvar. Både Nationaltheatret og NorgesGruppen er nasjonale aktører med en solid posisjon og lang historie – og et felles  ønske om å påvirke samfunnet i positiv retning. Kultur og dagligvarer er to viktige deler av menneskers liv, og samarbeidet skal bidra til å gi folk en rikere og bedre hverdag, gjennom å gjøre teateropplevelser enda lettere tilgjengelige og å nå ut til hele befolkningen; til by og land, til ung og gammel.


Støttespillere og bidragsytere

Vår eier

Kulturdepartementet

 

Våre prosjekt- og samarbeidspartnere

Fritt Ord
Sparebankstiftelsen

Stiftelsen InterNational

Nationaltheatrets Venner

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og støttespillere for deres bidrag til teatrets utvikling og kunstneriske virksomhet!

 

Bli samarbeidspartner!

Nationaltheatret har rom for flere samarbeidspartnere som ønsker å assosieres med teatrets verdier, og som vi ønsker å assosieres med!

Vi har god erfaring med samarbeid med næringslivet som bidrar til gjensidig verdiskaping, inspirasjon og videreutvikling, og vi bestreber oss på å skreddersy våre samarbeidsavtaler tilpasset bedriftens formål. Med unntak av noen fellesnevnere, som forestillinger og  profilering , søker vi å utvikle hvert samarbeid med egenart basert på en felles agenda.

Den ærverdige teaterbygningen ligger midt i hovedstaden og rommer en viktig del av vår historie. Dette er med på å skape en unik atmosfære og ramme for teateropplevelsene, som våre sponsorer har en særskilt tilgang til.

Dersom et samarbeide med Nationaltheatret kan være av interesse for din bedrift, vil vi mer enn gjerne presentere noen konkrete forslag til hva et slik samarbeid ville kunne inneholde.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt sponsorsjef Mona Rafn på e-post eller telefonnummer 451 71 940.