Frokostmøtekvinnedagen.jpg

Frokostmøter

Bli med på Nationalthetatrets frokostmøter!

Kom på teatret en tidlig morgenstund og bli med på diskusjon og debatt rundt samfunnsaktuelle temaer med de mest sentrale aktørene i samfunnsdebatten, og mot et bakteppe av aktuelt teater. Hva er vel bedre enn å starte dagen med faglig påfyll, kaffe og litt kunst, og i tillegg være på jobb til rett tid? 

Nationaltheatret samarbeider med en rekke sentrale aktører i det offentlige ordskiftet om å lage engasjerende og aktuelle frokostmøter med utgangspunkt i viktige debatter i samfunnet, blant disse er Universitetet i Oslo, Agenda, Civita, Antirasistisk senter, Econa og Framtiden i våre hender. Under finner du høstens datoer og temaer. Mer informasjon og paneldeltakere opppdateres fortløpende. Flere av dem kam du melde deg på allerede nå. 

Dato

Tema

Samarbeidspartner

 19. september

Hvert barn er en mulighet. Om barns rett til utdannlse. Med bakgrunn i forestilling Nils Klims reise til underverdenen

NRK TV-aksjonen og UNICEF 
 27. september Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på frammarsj? Med utgangspunkt i 1984. UiO:Livsvitenskap og UiO Realfag og teknologi
 4. oktober Frokostseminar: Kunst og Revolusjon. Med bakgrunn i forestillingen Revolusjon.  Civita
 17. oktober The dark side of leadership  Econa
 7. november Overvåkningssamfunnet. Med bakgrunn i forestillingen 1984  Agenda

 

19. september: Frokostseminar: Hvert barn er en mulighet.

Arrangører: TV - Aksjonen og Nationaltheatret

Tid og sted: 19. sep. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00

Hva skjer med barn som må vente lenge på norske asylmottak? Hva gjør den lange ventetiden og usikkerheten med et barns psyke? Hva kan vi som samfunn gjøre?

Teamet for frokokosten er barns helt grunnleggende rett til å gå på skole, og konsekvensene av at dette ikke skjer. Årets TV-aksjon skal sørge for at barn i noen av de verste konfliktområdene i verden får utdanning, og pengene som samles inn går til barn i Pakistan, Syria, Colombia, Mali og Sør-Sudan

Bakgrunnen for frokostseminaret er forestillingen Nils Klims reise til underverdenen basert på George Orwells framtidsroman fra 1949. Nils Klims reise til underverdenen forteller historien om Nils Klim, som faller ned i en underjordisk verden mens han utforsker en hule i Bergen. Der kommer han over mange ulike samfunn og skapninger. I opplysningstidens sanne ånd, viser Holberg oss at verden er mye større enn folk tidligere har antatt, og at den er hjem til en myriade av svært ulike naturforhold, samfunn, skikker og tradisjoner.

Nils Klims reise til underverdenen settes opp på Torshov, Nationaltheatret i høst.

Programmet med innledere og ordstyrer blir oppdatert fortløpende. 

Meld deg på her: https://nettskjema.uio.no/answer/85221.html

 

27. september: Frokostseminar: Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på frammarsj?

Arrangører: UiO:Livsvitenskap , UiO:Realfag og teknologi og Nationaltheatret

Tid og sted: 27. sep. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:30

Mengden informasjon som finnes om oss i helsetjenesten, og data som vi selv samler inn med kroppssensorer og smarttelefoner, vokser. Hvordan sikres personvernet, og hva kan skje når samfunnet vet for mye om oss? Vi tar debatten med bakgrunn i høstens oppsetning av 1984 på Nationaltheatret.

Data fra ulike helseregistre og analyse at materialer i biobanker har stor verdi i forskningssammenheng. Dataene skal bidra til å finne ut hvordan vi bedre kan forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. Ved å analysere data fra individ og store grupper kan vi få mer persontilpasset behandling.

Hvordan skal vi innrette oss slik at vi tar vare på verdien i dataene samtidig som det ikke går på bekostning av vårt personvern? Vi tar debatten!

Program: 

Innledninger ved

  • Professor Ole Andreassen, Det medisinske fakultet, UiO. Han vil snakke om verdien av helsedata for bedre behandling av psykiske lidelser. Han leder Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved UiO og Oslo universitetssykehus. Her er analyse av genetiske, nevrobiologiske og psykologiske faktorer samt miljøfaktorer avgjørende for å forstå de underliggende mekanismene for psykiske lidelser. Han har nylig vært med å utvikle en test for Alzheimers sykdom.
  • Jurist og stipendiat Heidi Beate Bentzen, Senter for medisinsk etikk og Senter for rettsinformatikk, UiO. Hun jobber med rettslige reguleringen av persontilpasset medisin.

Bakgrunnen for frokostseminaret er forestillingen1984, basert på George Orwells framtidsroman fra 1949. 1984 settes opp på Torshov, Nationaltheatret i høst.

Programmet med innledere og ordstyrer blir oppdatert fortløpende. 

Meld deg på her: https://nettskjema.uio.no/answer/85221.html

Arrangementet er en del av UiO:Forskningsdagen.

 

04. Oktober: Frokostseminar: Kunst og revolusjon

Arrangører: Tankesmien Civita og Nationaltheatret

Tid og sted: 04. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00

I hvilken grad makter kunsten å forandre den politiske virkeligheten? Hvilke politiske forhold skaper den mest revolusjonære kunsten? Og ikke minst: Kan hvem som helst delta i diskursen om den politiske kunstens premisser og gjennomslagskraft?

Civita og Nationaltheatret inviterer til frokostmøte om politisk kunst og politisk virkelighet, med bakgrunn i Christian Lollikes stykke Revolusjon som settes opp på Nationaltheatret denne høsten.

Politiske kunstnere er ofte radikale samtidig som det liberale demokratiet har gitt langt bedre rammevilkår for kunstnere og fritenkere enn revolusjonære systemer. Er det et paradoks, eller bare en kjedelig innvending?

I panelet: Bård Larsen, nestleder i Fritt Ord Bente Roalsvig med flere.

 

17. Oktober: The dark side of leadership

Arrangører: Econa og Nationaltheatret

Tid og sted: 17. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00

Menneskehetens største, men også frykteligste øyeblikk er knyttet til ledelse. Når vi mennesker er på vårt beste kan vi gjøre verden til et bedre sted å leve, på det verste kan vi være destruktive og gjøre verden til et grusomt sted å være. Hva skjer i et samfunn eller en bedrift som styres av en destruktiv leder? Hva gjør en person til en dårlig leder? Hvordan opplever de som er offer for dårlig ledelse det, og hvilke verktøy har de til å håndtere situasjonen?

I panelet: Psykolog og førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf, HR- direktør Monica Hammer og idéhistoriker Mathilde Fasting med flere. 

 

7. November: Overvåkningssamfunnet

Arrangører: Agenda og Nationaltheatret

Tid og sted: 17. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00

Ny personvernlov innføres i 2018. Hva blir de viktigste endringene? Hvilke konsekvenser får det for ytringsfriheten i Norge? Og hvor realistisk er boken 1984 i dag?

I panelet: Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Tho, Kaia Storvik med flere. 

 

 

 

 

url: &seaindex=1409
ok The response contains 1 table(s) and 319 rows seaindex=1409 eventlist xml SeaIndex = 1409 PerTime,ShoName

Program