FrokostmøteHvert barn er en mulighet

Frokostmøter

Bli med på Nationaltheatrets frokostmøter!

Kom på teatret en tidlig morgenstund og bli med på diskusjon og debatt rundt samfunnsaktuelle temaer med de mest sentrale aktørene i samfunnsdebatten, og mot et bakteppe av aktuelt teater. Hva er vel bedre enn å starte dagen med faglig påfyll, kaffe og litt kunst, og i tillegg være på jobb til rett tid? 

Nationaltheatret samarbeider med en rekke sentrale aktører i det offentlige ordskiftet om å lage engasjerende og aktuelle frokostmøter med utgangspunkt i viktige debatter i samfunnet, blant disse er Universitetet i Oslo, Agenda, Civita, Antirasistisk senter, Econa og Framtiden i våre hender. Under finner du høstens datoer og temaer. Mer informasjon og paneldeltakere opppdateres fortløpende. Flere av dem kam du melde deg på allerede nå. 

Dato

Tema

Samarbeidspartner

 19. september

Hvert barn er en mulighet. Om barns rett til utdannlse. Med bakgrunn i forestilling Nils Klims reise til underverdenen

NRK TV-aksjonen og UNICEF 
 27. september Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på frammarsj? Med utgangspunkt i 1984. UiO:Livsvitenskap og UiO Realfag og teknologi
 4. oktober Frokostseminar: Kunst og Revolusjon. Med bakgrunn i forestillingen Revolusjon.  Civita
 31. oktober  Halloweenfrokost: Livsviktig blod – Pulserende blodomløp i kunst og forskning.   UiO, realfag og livsvitenskap. 
 17. oktober The dark side of leadership  Econa
 7. november Overvåkningssamfunnet. Med bakgrunn i forestillingen 1984  Agenda

 

19. september: Frokostmøte: Hvert barn er en mulighet.

Arrangør: Nationaltheatret, TV-aksjonen NRK og UNICEF 2017

Tid og sted: 19. sep. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost 07:30   

I panelet: Menneskerettsaktivist Nancy Herz, barnerettsadvokat Cecilia Dinardi, Ordfører i Oslo Marianne Borgen, humorist og spaltist Shabana Rehman.

Kunstnerisk innslag fra Nils Klim og innledning ved generalsekretær i UNICEF.

Gratis inngang.

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands fremtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Barneforestillingen Nils Klims som settes opp på Nationaltheatret i september handler om barns vitebegjær og utforskertrang. I 2017 viste tall fra UNICEF at 25 millioner barn og unge fra land rammet av krig og konflikt nektes utdanning. 

Hvordan kan skolen bidra til å føre barn, som er traumatisert av krig, tilbake til livet?

Millioner av barn vokser i dag opp i områder med krig og konflikt og er merket for livet både fysisk og psykisk. Når barna kommer ut av konfliktsonen har de ofte utfordringer med å tilpasse seg den nye hverdagen. De bærer på mange grusomme minner og sliter med å forholde seg til samfunnet rundt seg. Skolen har en viktig plass i å hjelpe disse barna tilbake til livet, og gi dem spillereglene de trenger for å navigere. 

Om TV Aksjonen 2017: 

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Den går av stabelen 22. oktober. Her kan du lese mer: http://www.blimed.no

 

27. september: Frokostmøte: Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på frammarsj?

Arrangører: UiO:Livsvitenskap , UiO:Realfag og teknologi og Nationaltheatret

Tid og sted: 27. sep. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:30

Mengden informasjon som finnes om oss i helsetjenesten, og data som vi selv samler inn med kroppssensorer og smarttelefoner, vokser. Hvordan sikres personvernet, og hva kan skje når samfunnet vet for mye om oss? Vi tar debatten med bakgrunn i høstens oppsetning av 1984 på Nationaltheatret.

Data fra ulike helseregistre og analyse at materialer i biobanker har stor verdi i forskningssammenheng. Dataene skal bidra til å finne ut hvordan vi bedre kan forebygge, diagnostisere og behandle sykdom. Ved å analysere data fra individ og store grupper kan vi få mer persontilpasset behandling.

Hvordan skal vi innrette oss slik at vi tar vare på verdien i dataene samtidig som det ikke går på bekostning av vårt personvern? Vi tar debatten!

Program: 

Innledninger ved

  • Professor Ole Andreassen, Det medisinske fakultet, UiO. Han vil snakke om verdien av helsedata for bedre behandling av psykiske lidelser. Han leder Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved UiO og Oslo universitetssykehus. Her er analyse av genetiske, nevrobiologiske og psykologiske faktorer samt miljøfaktorer avgjørende for å forstå de underliggende mekanismene for psykiske lidelser. Han har nylig vært med å utvikle en test for Alzheimers sykdom.
  • Jurist og stipendiat Heidi Beate Bentzen, Senter for medisinsk etikk og Senter for rettsinformatikk, UiO. Hun jobber med rettslige reguleringen av persontilpasset medisin.

Bakgrunnen for frokostseminaret er forestillingen1984, basert på George Orwells framtidsroman fra 1949. 1984 settes opp på Torshov, Nationaltheatret i høst.

Programmet med innledere og ordstyrer blir oppdatert fortløpende. 

Meld deg på her: https://nettskjema.uio.no/answer/85221.html

Arrangementet er en del av UiO:Forskningsdagen.

 

04. Oktober: Frokostmøte: Kunst og revolusjon

Arrangører: Tankesmien Civita og Nationaltheatret

Tid og sted: 04. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00                                                     I panelet: Bård Larsen, nestleder i Fritt Ord Bente Roalsvig med flere.

I hvilken grad makter kunsten å forandre den politiske virkeligheten? Hvilke politiske forhold skaper den mest revolusjonære kunsten? Og ikke minst: Kan hvem som helst delta i diskursen om den politiske kunstens premisser og gjennomslagskraft?

Civita og Nationaltheatret inviterer til frokostmøte om politisk kunst og politisk virkelighet, med bakgrunn i Christian Lollikes stykke Revolusjon som settes opp på Nationaltheatret denne høsten.

Politiske kunstnere er ofte radikale samtidig som det liberale demokratiet har gitt langt bedre rammevilkår for kunstnere og fritenkere enn revolusjonære systemer. Er det et paradoks, eller bare en kjedelig innvending?

 

17. oktober: The dark side of leadership

Arrangører: Econa og Nationaltheatret

Tid og sted: 17. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00

Menneskehetens største, men også frykteligste øyeblikk er knyttet til ledelse. Når vi mennesker er på vårt beste kan vi gjøre verden til et bedre sted å leve, på det verste kan vi være destruktive og gjøre verden til et grusomt sted å være. Hva skjer i et samfunn eller en bedrift som styres av en destruktiv leder? Hva gjør en person til en dårlig leder? Hvordan opplever de som er offer for dårlig ledelse det, og hvilke verktøy har de til å håndtere situasjonen?

I panelet: Psykolog og førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf, HR- direktør Monica Hammer og idéhistoriker Mathilde Fasting med flere. 

 

31. oktober: Halloweenfrokost: Livsviktig blod – Pulserende blodomløp i kunst og forskning. 

Arrangører: UiO Livsvitenskap og UiO realfag. 

Tid og sted: 31. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00


Hva hadde Kill Bill vært uten blod? Eller Shakespeares Richard den tredje? Blod er livsviktig for oss, men blod er også forbundet med sykdom og død – og ikke minst et yndet virkemiddel i litteratur, film og teater. Hva vet vi om blodet? Hva kan blodet fortelle om oss?

Program
Innledninger ved:

Steven Wilson: Kjemiker Steven Wilson, førsteamanuensis, Kjemisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Han gir oss innsikt i hva kjemikere kan finne ut om oss ved å analysere blodet vårt for eksempel om man har blitt dopet, er alvorlig syk eller har blitt forgiftet. Noen blodanalyser kan til og med renvaske oss i mordsaker! I fjor fikk Wilson fakultetets formidlingspris.

Anne Kveim Lie: Lege og idéhistoriker Anne Kveim Lie, førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, UiO. Hun gir oss innsikt i hvilke livsviktige oppgaver blodet har, blod i et globalt perspektiv, hvilken symbolsk rolle det har hatt i historien og forståelse av blod i ulike kulturer. Hun var redaktør for boka «Rødt og hvitt: om blod og melk i fortid og samtid» (2012). Lie var på Morgenbladets liste over fantastiske formidlere i fjor.

Forfatter og journalist Linn Stalsberg er ordstyrer og leder en samtale etter innledningene.

7. November: Overvåkningssamfunnet

Arrangører: Agenda og Nationaltheatret

Tid og sted: 17. okt. 2017 08:00 - 09:00, Nationaltheatret, Publikumsfoajeen
Frokost fra 07:30 og muligheter for å snakke med innledere og andre deltakere til 09:00

Ny personvernlov innføres i 2018. Hva blir de viktigste endringene? Hvilke konsekvenser får det for ytringsfriheten i Norge? Og hvor realistisk er boken 1984 i dag?

I panelet: Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Tho, Anine Kierulf, Jette Christensen, Guri Melby

 

 

 

 

url: &seaindex=1409
ok The response contains 1 table(s) and 248 rows seaindex=1409 eventlist xml SeaIndex = 1409 PerTime,ShoName 18937 07.11.2017 08:00:00 2017 Frokostseminar Nationaltheatret NAT 4968 0 0 216 1140 1409 13 Publikumsfoajéen DAG Dagsarrangement 0 0 4 onsale 7-11 - 17 ti 08:00 112017 1 Ledige billetter 07.11.2017 08:00

Program

  • ti7. Nov08:00ticketsIconledigeKjøp