Vil du delta i et teaterprosjekt på Nationaltheatret?

Vi søker fire ungdommer mellom 14–18 år og tre seniorer fra 70 år og opp til et teaterprosjekt om klima, miljø og hvordan vi takler endring.
Jeg vil høre havet

Jeg vil høre havet er et prosjekt hvor en gruppe ungdommer og seniorer møtes for å utveksle refleksjoner om vår felles fremtid. Er vi i stand til å gjennomføre endring, og er det nødvendig? Prosjektet vil ta utgangspunkt i Samuel Becketts stykke Sluttspill.

Vi søker samfunnsengasjerte deltagere. Du trenger ikke å ha noe teatererfaring, men være interessert i debatt og samtale med andre. Du må kunne sette av to til tre ettermiddager i uken (mellom kl 15.00–18.00) fra 14. august til og med 18. November 2017, hele uke 33 (siste uke av sommerferien, før skolestart), samt forestillinger tre dager i uken i uke 45 og 46, 2017.

Motivasjonsbrev og søknad sendes inn her.

Søknadsfrist 17. mars 2017. 

Teaterprosjektet ledes av dramatiker og regissør Toril Solvang og dramaturg Camilla Eeg-Tverbakk som begge jobbet med dialogprosjektet I møte med det tapte på Nationaltheatret i 2013. 

Camilla Eeg-Tverbakk har tidligere jobbet som skuespiller og er utdannet på teaterskole i Paris. Hun ledet skuespillerutdannelsen på Akademi for Scenekunst ved Høyskolen i Østfold i mange år, og har derfor en bred internasjonal kontaktflate.  Hun har skrevet en doktoravhandling om blant annet teater som ting, et sted hvor dialog og debatt er mulig.  Dette er et av hovedfokusene for prosjektet Jeg vil høre havet. 
Camilla jobber også som dramaturg for flere scenekunstprosjekter både i Sverige og Norge hvor ulike former for dokumentarisme brukes.  Dokumentarisme er et felt hun har undersøkt både i praksis og  teoretisk. 

Toril Solvang har også vært opptatt av grader av dokumentarisme i sitt arbeid som dramatiker og regissør. Hun er utdannet dramaturg fra Universitetet i Århus og dramatiker på Dramatiska Institutet i Stockholm.  I mange prosjekter har  hun brukt intervju som metode for utvikling av scenekunsten. Toril har også skrevet en masteroppgave om Samuel Becketts dramatikk. 

Utgangspunktet for Jeg vil høre havet er en av Becketts mest kjente dramatiske tekster, Sluttspill – en tekst som gir store muligheter for fruktbare diskusjoner om tematikken. Sluttspill er poetisk og muligens også politisk. Dette vil deltagerne i prosjektet diskutere sammen. Hvorfor kommer ikke karakterene i teksten videre? Hva stopper dem fra å handle?

Å endre noe kan være vanskelig, og dette vil gruppen undersøke sammen, gjennom små skriveoppgaver, intervjuer med hverandre og folk utenfor Nationaltheatret. Arbeidet vil være prosessorientert, det vil si at prosessen er viktig i seg selv og at materialet skapes sammen gjennom diskusjoner og noen enkle fysiske øvelser. Prosessen blir lagt opp etter gruppens interesser og behov.