Ny direktør på Nationaltheatret

Marta Færevaag Hjelle er ansatt som ny direktør ved Nationaltheatret.
Direktør

Hun skal, sammen med teatersjef, ha det overordnede ansvaret for teaterets drift og utvikling.

– Vi har funnet en erfaren og sterk leder med interesse for kunst og teater. Marta Færevaag Hjelles bakgrunn fra kunst og kultur, offentlig virksomheter og forvaltning og hennes kompetanse innen økonomi, administrasjon og organisasjon gjør hennes spesielt godt egnet til å bidra til den gode utviklingen Nationaltheatret har, sier styreleder Anne Enger.

Marta Hjelle kommer fra stillingen som stabsdirektør i Den Norske Opera & Ballett, der hun har hatt ansvar for alle interne stabs- og støttefunksjoner. Hun er siviløkonom, og har i nær ti år hatt ulike funksjoner i ledelsen ved Rikshospitalet og Oslo universitetssykehus, blant annet som økonomidirektør ved Rikshospitalet. I tillegg har hun arbeidet i Sosial- og Helsedepartementet, Utenriksdepartementet og Statskonsult.

– Jeg er stolt over å skulle bli del av et så rikt og mangfoldig teatermiljø som Nationaltheatret er. Og jeg gleder meg til å være med og utvikle denne viktige kulturinstitusjonen videre, sier Marta Færevaag Hjelle, som starter i stillingen kort tid etter sommeren.