DEMO_17 for ungdom

STORT DEMOKRATIPROSJEKT: Nationaltheatret inviterer deg som lærer og klassen din til å delta i DEMO_17, en formidabel storsatsning på ungdom og demokrati i valgåret 2017.
DEMO_17 stortinget

I valgåret 2017 setter vi fokus på hvordan kunstopplevelser åpner for samfunnsaktuelle diskusjoner og øker unge menneskers bevissthet og innsikt i hvordan demokratiet fungerer. Informasjon om prosjektet oppdateres fortløpende.

Ta med deg klassen din og bli med på det storstilte formidlingsopplegget Demo_17 om demokrati makt og ytringskultur valgåret 2017!

Les mer om Demo_17 og få tilgang til materialet her

Det blir flere interessante og tankevekkende arrangementer med noen av Norges fremste samfunnsaktører. Programleder Leo Ajkic, Fritt Ord-vinner Nancy Herz, ungdomsidolet Malin Nesvoll Vangsnes, journalist Inger Merete Hobbelstad og skuespiller Hanne Skille Reitan er noen av de som er med i opplegget.

DEMO_17 workshop glictch

Året 2016 var preget av flere tankevekkende politiske valg, og mange ungdommer er urolige for fremtiden. Derfor kjører Nationaltheatret nå i gang prosjektet DEMO_17.

Med utgangspunkt i temaer fra forestillingene Fyrsten, Don Juan og Dekameronen får de mulighet til å bli med på spennende rollespill, debatt og workshop på Nationaltheatret med besøk av engasjerte og profilerte samfunnsdebattanter.

Workshopene finner sted på teatrets hovedscene 4. 5.  8. 9. og 10. Mai 2017. Det er plass til to skoleklasser av gangen.

Ta kontakt med Ingeborg Helleberg på ingeborg.helleberg@nationaltheatret.no

Nationaltheatret har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsopplegget

Se video om Fyrsten, produsert i samarbeid med NRK Skole: